Μπροσούρες

Χρονολόγιο εργατικών και κοινωνικών αγώνων 1875-2010 | Μάϊος 2011

Εισήγηση εκδήλωσης με θέμα την οικονομική κρίση και τις κοινωνικές αντιδράσεις | Μάιος 2010

Οικονομική-θεσμική κρίση, παρακαταθήκες του Δεκέμβρη, αφομοίωση και καταστολή | Μάιος 2009

Για τους λόφους του Φιλοπάππου | Μάιος 2008