Λαϊκες συνελευσεις

Λαϊκές συνελεύσεις, λοιπόν. Ένας χώρος ο οποίος έχει συγκροτηθεί και κερδηθεί μέσα στο πέρασμα του χρόνου από τους κατοίκους αυτών εδώ των γειτονιών. Είναι εκείνο το έδαφος όπου συναντιόμαστε για να αποφασίσουμε για τις τύχες των ζωών μας εμείς οι ίδιοι, χωρίς ανάθεση σε κάποιους ειδικούς (είτε αυτοί είναι πολιτευτές, είτε δημοτικοί άρχοντες), προτάσσοντας την αυτοοργάνωση και την αυτενέργεια. Είναι εκείνο το έδαφος όπου η κεντρική ιδέα της πολιτικής μας πρότασης δοκιμάζεται -και δοκιμάζει και εμάς τους ίδιους- στο πεδίο της καθημερινότητας, του παρόντος.

Στις λαϊκές συνελεύσεις γνωριστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, στις λαϊκές συνελεύσεις συνεχίζουμε να συναντιόμαστε, να ανταλλάσουμε δύο κουβέντες. Κάπου εκεί, στα πηγαδάκια, στις συνελεύσεις, στις δράσεις βρισκόμαστε και εμείς. Οπότε δε θα μπορούσαμε να μην περιλαμβάνουμε, ωσάν ξεχωριστή ενότητα, σε αυτόν τον ιστότοπο, το εγχείρημα των λαϊκών συνελεύσεων. Απλά ως ένα κομμάτι του, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο…

Παρακάτω ακολουθεί μία θεματική καταγραφή τους.